top of page

čišćenje fasada, skidanje grafita, pranje zidnih obloga

U zavisnosti (prirodni kamen, veštački kamen, fasadna cigla, aluminijum, staklo, demit, i druge) i stepenu prljavštine (grafiti, čađ, kamenac, masnoće, boje), mi pružamo širok spektar usluga čišćenja fasada mašinskim pranjem vodom pod visokim pritiskomhemijskom metodom ili mašinskim peskarenjem.

Curated for You

Kako mi čistimo fasade

Uklanjanje grafita, čađi, kamenca, masnoće, boje...

Postoji više vrsta fasada, a one se razliku po materijalu od koje su napravljene. Razlikujemo kontaktne-demit, ventilisane, staklene, drvene, kamene, metalne i betonske fasade. 

Tokom vremena, spoljašnjost fasade menja uticaj zbog brojnih faktora, poput zagađenja, vremenskih uslova, kao i nanosa prljavštine, što utiče na kvalitet i izgled zidnih obloga. Kako bi se izbegao razvoj različitih mikroorganizama, poput algi i gljivica, savetuje se čišćenje fasada i pranje staklenih površina, pogotovo severno orijentisanim zgradama. 

U zavisnosti od stepena prljavštine koristimo mašinsko pranje fasade pod visokim pritiskom, hemijsku metodu ili mašinsko peskarenje za čišćenje fasada od različitih materijala.

Mašinskim pranjem fasade demiralizovanom vodom pod visokim pritiskom temeljno se čiste najmanje mrlje i neravnine, kao i teško dostupne površine. Ovo osigurava potpuno uklanjanje prljavštine fasada i staklenih površina, sprečavajući njeno ispiranje i ponovno zaprljanje fasade prilikom sledeće kiše. Brasco preduzeće raspolaže mašinama koje koriste pritisak do 500 bari i obučenim osobljem koje efikasno čisti različite vrste fasada, bez obzira da li se radi o prirodnom kamenu, veštačkom kamenu, fasadnoj cigli, aluminijumu, staklu, demitu ili nekom drugom materijalu.

 

Čišćenje fasada pod pritiskom preporučuje se:

 • Nakon završenih građevinskih radova.

 • Kada je fasada dugo vremena nečišćena.

 • Kao sanaciono pranje, na primer, radi uklanjanja kamenca.

 • Kao redovan deo održavanja fasade.

Hemijska metoda je proces gde koristimo hemikalije ili specijalne deterdžente kako bismo uklonili nečistoće i prljavštinu sa fasadnih površina. Ova metoda za čišćenje fasada može biti korisna za uklanjanje različitih vrsta nečistoća, uključujući alge, plesni, bakterije, oksidaciju, boju ili grafitnu olovku. Na primer, kiselinski deterdženti mogu pomoći u uklanjanju oksidacije ili mineralnih naslaga, dok alkalni deterdženti mogu biti efikasni u uklanjanju masnoća ili algi. Kako bi se čišćenje fasada sprovelo u bezbednom okruženju, Brasco preduzeće je poseduje zaštitnu opremu poput rukavica, naočara i maski. Hemijska metoda može biti efikasan način za obnovu i očuvanje estetskog izgleda fasade, ali je važno da se pravilno primenjuje uz pažljivo planiranje i određene sigurnosne mere.

Hemijska metoda pranja fasade se obično upotrebljava na sledećim materijalima:

 1. Fasade od opeke: Hemijska metoda čišćenja može biti korisna za uklanjanje algi, plesni, oksidacije ili drugih nečistoća sa površine opeke.

 2. Fasade od kamena: Kamene fasade često zahtevaju hemijsko čišćenje radi uklanjanja naslaga i nečistoća koje se vremenom nakupljaju na površini kamena.

 3. Aluminijumske fasade: Hemijska metoda može se koristiti za čišćenje aluminijumskih fasada radi uklanjanja oksidacije, prljavštine ili drugih neželjenih materijala sa površine metala.

 4. Fasade od plastike ili PVC-a: Hemijsko čišćenje može biti efikasno za uklanjanje mrlja, algi ili drugih nečistoća sa površine plastike ili PVC-a.

 5. Fasade od betona: Betonske fasade mogu se očistiti hemijskom metodom radi uklanjanja grafitnih oznaka, boje ili drugih neželjenih nečistoća.

Treba imati u vidu da čišćenje aluminijumskih fasada nije preporučljivo tokom vrućine zbog potencijalnih štetnih posledica. Kada je metal zagrejan, postoji rizik od hemijskih reakcija na površini aluminijuma, što može dovesti do deformacija ili stvaranja štrafti i tačkica, narušavajući integritet fasade i estetski izgled. Umesto toga, čišćenje bi trebalo izvršiti u optimalnim uslovima kako bi se osiguralo efikasno pranje bez rizika od oštećenja fasade.

Mašinsko peskiranje je proces koji koristi visokotlačni mlaz peska ili drugih abrazivnih materijala kako bi se uklonile nečistoće, boja, premazi ili drugi slojevi sa površine fasade. Obavlja se pomoću peska ili drugih abrazivnih sredstava koja se pod jakim pritiskom i velikom brzinom nanose na površinu koja se obrađuje. Ovo omogućava efikasno uklanjanje nečistoća ili slojeva sa fasade. Međutim, potrebno je obratiti pažnju na kontrolu pritiska i protoka kako bi se izbegla oštećenja površine fasade. Previše jak pritisak ili prevelika količina abrazivnog materijala može rezultirati oštećenjem ili erozijom površine.

Mašinsko peskiranje fasada može biti efikasan način za uklanjanje neželjenih slojeva ili nečistoća sa površine, ali zahteva stručnost i pažljivo vođenje procesa kako bi se osigurali optimalni rezultati bez oštećenja fasade. 

Peskiranje se često koristi u sledećim situacijama:

 1. Uklanjanje stare boje ili premaza: Peskiranje se često koristi kako bi se uklonili stari premazi boje ili drugih zaštitnih premaza sa površine fasade pre nanošenja novog premaza. Ovo je posebno korisno kada su stari premazi oštećeni ili nepravilno pričvršćeni.

 2. Uklanjanje nečistoća i neželjenih slojeva: Peskiranje se takođe koristi za uklanjanje nečistoća kao što su grafiti, oksidacija, naslage prljavštine ili mrlje sa površine fasade. Abrazivni mlaz peska može efikasno očistiti površinu i vratiti joj originalni izgled.

 3. Priprema površine za restauraciju: Pre nego što se izvrši restauracija ili popravka fasade, peskiranje se može koristiti kako bi se temeljno očistila površina i uklonili nepotrebni slojevi ili nepravilnosti koje bi mogle ometati proces restauracije.

 4. Uklanjanje rđe i korozije: Peskiranje se često koristi za uklanjanje rđe, korozije ili drugih oštećenja metala na fasadama. Abrazivni mlaz peska može efikasno očistiti metalnu površinu i pripremiti je za zaštitne premaze ili restauraciju.

 5. Čišćenje teško dostupnih mesta: Peskiranje se može koristiti za čišćenje teško dostupnih mesta na fasadi, kao što su uglovi, ivice ili detaljni reljefi gde drugi metodi čišćenja možda nisu efikasni.

U suštini, peskiranje se koristi kada je potrebno temeljno očistiti površinu fasade ili ukloniti neželjene slojeve ili oštećenja pre restauracije, renoviranja ili nanošenja novih premaza.

Pozovite Brasco za odgovorno čišćenje fasada.

bottom of page