top of page

Čišćenje i održavanje poslovnog objekta

Potrebno Vam je generalno ili redovno održavanje kancelarija ili drugih vrsta poslovnog prostora? Angažujte naše spremačice!

Brasco d.o.o već dugi niz godina čisti i održava različite vrste poslovnih objekata, poput kancelarija, open space koncepta, ali i većih objekata poput konferencijskih sala, magacinskih prostora, sanitarnih blokova, restorana, hotela i ostalih vrsta poslovnih prostora. Postoji fleksibilnost u radu i obavljanju higijene prostora - prilagođavamo se radnom vremenu i specifičnim zahtevima svakog objekta.

trebaju vam usluge kao što su Čišćenje i održavanje poslovnog objekta (kancelarija/open space koncept ili bilo koji poslovni prostor)

U skladu sa dogovorom, može biti čišćenje određenog dela prostora ili celoukupnog poslovnog objekta, jednokratno (generalno čišćenje) ili u sklopu održavanja (na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou).

  • Opšta čišćenja, jednokratna ili redovna, uključujući brisanje prašine sa radnih površina i nameštaja, pražnjenje kanti i odnošenje smeća, čišćenje kuhinje (ukoliko postoji), čišćenje i dezinfekciju sanitarnih čvorova, usisavanje mekih podnih površina poput tepiha i itisona, odmašćivanje i uklanjanje mrlja sa različitih površina, pranje i brisanje vrata, zidova i rasvete/osvetljenja.

  • Korišćenje profesionalne hemije i dezinfekcionih sredstava za eliminaciju virusa i bakterija.

  • Fleksibilnost u korišćenju Vaših ili naših potrošnih materijala.

.Nakon brisanja površina, svaki predmet se vraća na svoje mesto i vrši se kontrola kvaliteta.

Zašto je bitno redovno čišćenje i održavanje poslovnog objekta?

Sigurno i zdravo okruženje

Obezbeđuje sigurno i zdravo okruženje za Vaše poslovne aktivnosti.

Dobar prvi utisak

Ostavljate dobar prvi utisak na svoje klijente.

Fokus na ciljeve

Bez brige o higijeni, fokusirajte se na svoje poslovne ciljeve.

Čišćenje većih objekata, poput konferencijskih sala, magacinskih prostora ili sanitarnih blokova

Kada je reč o magacinskim prostorima, industrijskih hala, restorana, hotela i generalno poslovnim objektima sa većom površinom, organizuje se posebno čišćenje, gde naš tim higijeničara koristi najnovije tehnologije i mašine, kombinujući ručni i mašinski rad kako bi osigurali temeljno čišćenje.Naše mašine su dizajnirane da efikasno uklanjaju i najtvrdokornije mrlje na različitim površinama pod velikim pritiskom, ukoliko za tim postoji potreba.

Čišćenje podnih površina

Naši klijenti

Maxi klijent referenca
ProCredit banka referenca
Ekonomski fakultet referenca
Auto moto savez referenca
Narodni muzej referenca
bottom of page