top of page

5 RAZLOGA ZAŠTO JE REDOVNO ČIŠĆENJE FASADA KLJUČNO

Upravljanje fasadom jedan je od ključnih elemenata održavanja zgrada, posebno kada se uzmu u obzir dugoročni ekonomski i tehnički faktori.


Navešćemo pet razloga zašto je redovno čišćenje fasada od suštinskog značaja:

1. Zaštita materijala: Fasade su izložene kontinuiranim uticajima spoljašnje sredine, uključujući UV zračenje, atmosferske zagađivače, vlagu i fizička oštećenja. Ovi faktori mogu uzrokovati degradaciju materijala fasade, što dovodi do gubitka integriteta konstrukcije. Redovno čišćenje fasada uklanja akumulirane nečistoće i alge, sprečavajući njihovo prodiranje i oštećenje površine.


2. Očuvanje funkcionalnosti: Nečistoća i alge na fasadi mogu ometati funkcionalnost elemenata kao što su prozori, otvori za ventilaciju ili druge instalacije. Redovno čišćenje održava ove površine čistim i funkcionalnim, sprečavajući potencijalne probleme kao što su začepljenje ili oštećenje.


3. Produženje životnog veka: Investicija u redovno čišćenje fasade može produžiti njen životni vek i smanjiti potrebu za skupim popravkama ili zamenom. Održavanje površina fasade čistim i zaštićenim povećava otpornost materijala na atmosferske uticaje i produžava vreme između potreba za renovacijom ili obnovom.


Razlika između očišćenog dela fasade i zaprljanog dela fasade posle Brascovog čišćenja
Značaj čišćenja fasade

4. Održavanje energetske efikasnosti: Prljavština na fasadi može smanjiti refleksiju sunčeve svetlosti, što dovodi do povećane apsorpcije toplote u unutrašnjost zgrade. Ovo može rezultirati povećanom potrošnjom energije za klimatizaciju tokom letnjih meseci. Redovno čišćenje fasada pomaže održavanju visoke refleksije svetlosti i termičke efikasnosti zgrade.


5. Zdravstveni aspekti: Nečistoća na fasadi može biti izvor alergena i štetnih mikroorganizama koji mogu uticati na kvalitet vazduha u zgradi. Osim toga, vlažne površine na fasadi mogu dovesti do pojave buđi, što može izazvati respiratorne probleme kod stanara. Redovno čišćenje fasada pomaže u održavanju zdravog unutrašnjeg ambijenta.


U suštini, redovno čišćenje fasada nije samo estetski zahtev, već strateška investicija u dugoročnu funkcionalnost i održivost zgrade. Kroz kombinaciju zaštite materijala, očuvanja funkcionalnosti, produženja životnog veka, održavanja energetske efikasnosti i unapređenja zdravstvenih aspekata, čišćenje fasada postaje neophodan deo integrisanog plana održavanja zgrade.

Brasco d.o.o obavlja čišćenje fasada na svim vertikalnim i horizontalnim površinama, bez obzira na materijal - kamene ili metalne. Proces čišćenja fasada podrazumeva uklanjanje tvrdokornih nečistoća i rđe sa metalnih površina koristeći visok pritisak vode i određenu granulaciju kvarcnog peska, što omogućava temeljno čišćenje i najtvrdokornijih naslaga.

Čišćenje fasada se obavlja pod visokim pritiskom vode do 250 bara uz dodatak određenog hemijskog agensa kako bi se postigao bolji efekat čišćenja.

Nakon adekvatnog čišćenja fasade, preporučuje se impregnacija obrađenih površina kao zaštita od daljnjeg prljanja.


Prednosti primene ove metode su mnogobrojne. Može se koristiti na potencijalno opasnim mestima kao što su benzinske pumpe, jer nije zapaljiva, ne stvara iskre i nije otrovna. Takođe, primenjiva je i pri niskim ili negativnim temperaturama jer ne zahteva vodu, čime se sprečava mogućnost smrzavanja.


Na kraju, čišćenje fasada predstavlja znatno jeftinije rešenje u odnosu na kompletno bojanje fasade.


Pozovite nas na 063 205 951 :)

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page